Basisschool Rembrandt van Rijn

Jozef Israelslaan 31 3443 CR Woerden

  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt van Rijn

In het kort

Toelichting van de school

De Rembrandt van Rijnschool is een openbare basisschool, de enige in de wijk Schilderskwartier. Openbaar wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn, zonder onderscheid naar culturele achtergrond, geloof of geloofsovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school kan gaan en dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen bij ons op school! Voor meer informatie: www.rembrandtvanrijnschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken in units
  • Eigentijds onderwijs
  • Eerste opvang anderstaligen
  • KiVa school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat het leerlingenaantal stabiel blijft rond de 70 leerlingen. Eventueel een lichte groei. Op de Rembrandt van Rijnschool wordt les gegeven in vier combinatiegroepen, waardoor er veel aandacht is voor de individuele leerling. Daarnaast hebben we 1 klas Eerste Opvang Anderstaligen. We hebben plaats voor nieuwe leerlingen. U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Voor meer informatie: www.rembrandtvanrijnschool.nl
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven