De Achtsprong, openbare daltonschool

Stromenlaan 128 A 3448 CH Woerden

  • Schoolfoto van De Achtsprong, openbare daltonschool
  • Schoolfoto van De Achtsprong, openbare daltonschool
  • Schoolfoto van De Achtsprong, openbare daltonschool
  • Schoolfoto van De Achtsprong, openbare daltonschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij openbare basisschool De Achtsprong!

Een gezellige, openbare daltonschool in Woerden. Bij ons is ieder kind welkom, ongeacht geloof of achtergrond. We zijn een kleinschalige school met aandacht voor ieder kind. We maken kinderen nieuwsgierig naar zichzelf en de ander en laten kinderen het beste uit zichzelf halen. Dit doen we door een plek te bieden waar ze met plezier samen leren en kunnen worden wie ze willen zijn. Als je onze school binnenstapt ervaar je een gemoedelijke sfeer. Kinderen voelen zich snel thuis en gaan met plezier naar school! 

In 2011 heeft De Achtsprong het officiële daltoncertificaat in ontvangst mogen nemen. Hiermee is de school de enige daltonschool in Woerden en omgeving geworden! Het daltononderwijs leert kinderen van begin af aan om zelfstandig te werken, samen te werken en zelf verantwoordelijkheid te dragen. Vaardigheden die van groot nut zijn in het vervolgonderwijs en die een leven lang meegaan! Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.obsdeachtsprong.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 telde De Achtsprong 99 leerlingen. Op De Achtsprong zijn relatief kleine klassen en dankzij het daltononderwijs zijn wij goed in staat om onderwijs op maat te bieden. We hebben plaats voor nieuwe leerlingen. Als u erover denkt om uw kind aan te melden op deze school, dan kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Voor meer informatie: www.obsdeachtsprong.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij werken op school met een Schoolveiligheidsplan. In dit plan zijn documenten opgenomen waarin zowel de fysieke als de sociale veiligheid beschreven wordt. Ook werken wij met een anti-pestbeleid en een internetprotocol voor leerlingen. 

Terug naar boven