Rooms Katholieke Basisschool De Poorte

Berglaan 10 4634 VH Woensdrecht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Poorte
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Poorte
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Poorte
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Poorte
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Poorte

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleinschalig
  • toekomstgericht
  • open en communicatief
  • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal stabiel gebleven. De verwachting is dat in 2014-2015 het leerlingaantal iets hoger zal zijn.
Weergave

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven