Basisschool De Utskoat

De Tsjasker 4 8748 DW Witmarsum

  • Schoolfoto van Basisschool De Utskoat
  • Schoolfoto van Basisschool De Utskoat

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment bestaat het team uit 13 enthousiaste en energieke personen.

De verdeling is 1 meester en 12 juffen.

Team van de Utskoat

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De scholen van KYK hebben samen een eigen vervangingspool van waaruit gekwalificeerde leerkrachten werkzaam zijn. Deze leerkrachten kunnen ingezet worden voor het kortdurend ziekteverlof. Dit zijn onze vaste vervangers. Wanneer deze vervangers allemaal zijn ingezet, kunnen we gebruik maken van vaste invalkrachten van andere schoolbesturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven