Openbare Basisschool De Vliete

Julianastraat 30 4491 GB Wissenkerke

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vliete

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit enthousiaste leerkrachten die samen met elkaar ervoor zorgen dat leerlingen gezien worden, mogen zijn wie ze zijn en begeleid worden om het beste uit zichzelf te halen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij het Transfer Centrum Zeeland. Bij ziekte en verlof putten we uit een invalpool waarin een groot aantal Zeeuwse besturen samenwerken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school wordt in alle klassen ondersteuning geboden waar dit nodig is. In eerste instantie gebeurt dit door de groepsleerkracht.

Ook de intern begeleider is betrokken bij de ondersteuning in de groepen.

Zij brengt met de leerkrachten, het kind (en de ouders) de onderwijsbehoeften in beeld. Daarna wordt bekeken op welke manier we daaraan tegemoet kunnen komen. Wanneer dit niet toereikend is, worden externe instanties ingeschakeld zodat de juiste hulp geboden kan worden. Dit alles altijd in overleg met ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Elk kind mag rekenen op alle aandacht.
Zowel  kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben als kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging.
Als blijkt dat je kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken, mag hij of zij – onder bepaalde voorwaarden – 1 of 2 dagdelen extra naar de opvang komen.

Terug naar boven