Daltonschool De Vlier

Vlierstraat 7 7101 TR Winterswijk

  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier
  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier
  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier
  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier
  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elke 2 jaar houden we tevredenheidspeilingen van Vensters PO voor ouders en leerlingen. Hierin scoren wij al jaren boven het landelijk gemiddelde. 

Sinds 2017 hebben we onze intrek genomen in een prachtig nieuw gebouw, dat helemaal klaar is voor de toekomst en waar de voorzieningen optimaal zijn. Zo ook de omgeving, een prachtig speelterrein gemaakt voor school en buurt, waarin school ook financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor een klim- en klautertoestel voor gezamenlijk gebruik. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vensters biedt een vragenlijst voor het onderzoek naar oudertevredenheid, deze worden elke 2 jaar afgenomen. We scoren boven het landelijk gemiddelde en ouders zijn dan ook tevreden over de school in al zijn facetten. 

U kunt de enquête altijd inzien op de school. 

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven