Daltonschool De Vlier

Vlierstraat 7 7101 TR Winterswijk

  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier
  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier
  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier
  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier
  • Schoolfoto van Daltonschool De Vlier

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op onze site.

Wij verzorgen onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van vertrouwen uitdagingen aan te gaan. Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Wij doen dit op basis van de 5 Dalton kernwaarden; samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. Wij gunnen elk kind een onvergetelijke basisschooltijd.

De Vlier is een Daltonschool, waar kinderen, ouders en leerkrachten het fijn vinden om veel te leren en waar heel hard gewerkt wordt. Wilt u meer weten? Ga dan naar https://www.bsdevlier.nl/ of bel voor een afspraak 0543-515585

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Reflectie
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijk
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een middelgrote school en we zien elk kind. Dat willen we ook graag.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Vlier brengen we volgens het daltononderwijs de talenten van onze leerlingen tot bloei. Uw kind kan rekenen op een warme omgeving waar het zich veilig voelt. Naast de vanzelfsprekende cognitieve ontwikkeling, vinden wij sociale ontwikkeling ontzettend belangrijk.Door kinderen in de klas te koppelen aan een maatje leren de kinderen gemakkelijk, verantwoordelijk te dragen en reflecteren. Als school zijn we vooruitstrevend en innoverend, uw kind krijgt de mogelijkheid op vele gebieden te ontwikkelen. Zo bereiden we de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Kijk rustig rond op deze website of maak een afspraak om op school de sfeer te proeven.Wij heten u van harte welkom!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven