cbs de Bataaf

Hortensialaan 18d 7101 XB Winterswijk

  • Schoolfoto van cbs de Bataaf
  • Schoolfoto van cbs de Bataaf
  • Schoolfoto van cbs de Bataaf

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van cbs de Bataaf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleurrijk onderwijs
  • Groei en ontwikkeling
  • Samenwerking
  • Welbevinden en identiteit
  • Krachtige rolmodellen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bataaf heeft rond de 100 leerlingen.  De groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 zitten gecombineerd en variëren in aantal tussen de 16 en 27 per combigroep. In iedere groep is assistentie aanwezig, waardoor splitsing of extra ondersteuning mogelijk is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven