Koningin Wilhelminaschool(KWS)

Burgemeester van Nispenstraat 36 7103 WJ Winterswijk

Schoolfoto van Koningin Wilhelminaschool(KWS)

In het kort

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool(KWS) werkt vanuit de drie belangrijke kernwaarden veiligheid, verbondenheid en creativiteit. De kernwaarden komen terug in ons onderwijs en gezamenlijk zetten we ons hiervoor in.
Veiligheid zien we als basis om te kunnen leren. Kinderen moeten het fijn hebben op school en met plezier naar school gaan. In de school staan 3 kapstokregels centraal als basis van ons. In het gedragsdocument KWS is beschreven hoe we pedagogische klimaat in de praktijk (preventief) vormgeven.
We willen verbonden zijn met ouders. Samen hebben we het gezamenlijke belang: welbevinden en ontwikkeling van het kind. In het oudercontact willen we preventief handelen en laagdrempelig zijn.
Creativiteit past goed binnen ons Dalton onderwijs. Binnen de kaders van de leerkracht, willen we kinderen eigenaarschap over hun leren geven. Groep 5 t/m 8 heeft Kunst in Samenhang(KIS). 10 weken lang staat een kunstenaar centraal. Kinderen gaan kunst beschouwen, maar ook echt zelf creatief te werk.

Naast de 3 kernwaarden zijn we een Daltonschool. In Dalton onderwijs staan 5 kernwaarden centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie.
We stimuleren zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kijken we hoeveel ruimte het kind hiervoor krijgt. Samenwerken staat centraal en we proberen kinderen inzicht te geven in hoe zij op een goede manier kunnen samenwerken. We willen effectief werken en proberen ons aanbod steeds af te stemmen op wat het kind nodig heeft. We durven kinderen los te laten, maar kiezen ook voor meer leerkrachtnabijheid als dat nodig is. Door middel van reflecteren met het kind, geven we kinderen inzicht in hun leerproces

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verbondenheid
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De KWS is een middelgrote, overzichtelijke school met ongeveer 180 tot 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het continurooster is in aantocht! Naar verwachting beginnen in schooljaar 2016-2017 met het 5-gelijke-dagen-model!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven