Openbare Basisschool De Kolibrie

Hakkelerkampstraat 55 7101 VG Winterswijk

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kolibrie
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kolibrie
 • Wij bieden de leerlingen een brede ontwikkeling,met extra veel aandacht voor lezen, taal en rekenen.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kolibrie
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kolibrie

In het kort

Toelichting van de school

Obs de Kolibrie       

 • Gezond leven en gezond leren!
 • De maatschappij in het klein!
 • Actief ontwikkelen in een veilige omgeving! 

Op obs de Kolibrie wordt eigentijds onderwijs gegeven, in een prachtig gebouw met een uitdagende leeromgeving. Rondom de school ligt een prachtig schoolplein - misschien wel het mooiste plein van Nederland.

De belangrijkste factor voor het schoolsucces van de leerlingen is de kwaliteit van het lesgeven. De leerkracht maakt het verschil. We hebben een ervaren team, met specialisten op het gebied van het jonge kind, dyslexie, rekenen, autisme, spraaktaalstoornissen, gedrag en hoogbegaafdheid. Voor kinderen die extra ondersteuning vragen, hebben wij 2 extra leerkrachten.  De leerlingen worden actief bij het onderwijs betrokken  tijdens de instructie en de zelfstandige verwerking van de leerstof. De leerkracht differentieert in zijn instructie en verwerking naar niveau en is een boeiende verhalen verteller. Er is veel aandacht voor de brede ontwikkeling,  met bijzondere aandacht voor lezen, taal, rekenen en opvoedingsondersteuning, vanuit de  traditionele uitgangspunten orde, rust, regelmaat en respect.   

Op het eind van dit schooljaar zitten er ongeveer 310 leerlingen op school, verdeeld over 12 groepen. De gemiddelde groepsgrootte  is 24.

De sociale ontwikkeling leren de kinderen op de Kolibrie niet uit een boekje, maar op het plein, tijdens het spel met andere kinderen. In en om school is veel ruimte om te spelen en te bewegen.   Op het schoolplein wordt gespeeld volgens de methode BeweegWijs. Het spelaanbod is zeer ruim. Er wordt 5 x per week gespeeld onder het toeziend oog van 3 pleinwachten, waarbij telkens een aantal leerlingen uit groep 8 (“Kolibinkjes”) de overige kinderen helpen en begeleiden bij hun spel.  

De Kolibrie is geen voorbereiding op het leven, ze is hetleven zelf.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs - aandacht
 • Ouders zijn onze partners!
 • Samen leven en samen leren
 • Een uitdagende leeromgeving
 • Orde, rust, regelmaat, respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs "de Kolibrie" is de enige openbare basisschool in Winterswijk-Oost. De school zit sinds januari 2015 in een prachtig, multifunctioneel gebouw en rond de school ligt het mooiste plein van Nederland. De school heeft ongeveer 275 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Gemiddeld zitten er 24 leerlingen in een groep. Obs "de Kolibrie" heeft ook nog een aparte afdeling voor de opvang van AZC-leerlingen. Hier zitten ongeveer 55 leerlingen uit diverse oorlogshaarden in Afrika en Azië. Deze "school" is een zelfstandige afdeling van obs "de Kolibrie" en bevindt zich op ongeveer 750 meter afstand van de hoofdlocatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De belangrijkste voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is veiligheid. Kinderen moeten zich geborgen en thuis voelen op OBS “de Kolibrie”. Wij proberen, binnen onze mogelijkheden,  het gebouw, het terrein en wat erop en erin is, zo goed  mogelijk in te richten. Daarnaast benaderen de leerkrachten de kinderen zo,  dat het zelfvertrouwen van de leerlingen wordt gestimuleerd.

Een aantal protocollen zijn op dit moment in ontwikkeling: Het gebruik van social media en het schoolveiligheidsplan. Uiteraard beschikt de school over een geoefend en up to date ontruimingsplan.

Terug naar boven