Basisschool 't Kempken

Beuksveld 6 7104 BD Winterswijk Meddo

  • Project vervoer groep 5-6. Het "aanleggen" van een wegennet en alles wat erbij hoort.
  • Zelf bouwen, metselen, draaien en schroeven. Ontdekken: hoe werkt het?
  • Niet alleen uit een boek maar vooral ook bewegend leren rekenen op het plein.
  • Schoolfoto van Basisschool 't Kempken
  • Schoolfoto van Basisschool 't Kempken

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij een vervangingspool (PON), daarnaast kan een collegae vervangen. Als het niet anders kan wordt een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


Omdat het materiaal van Alles-in-1 op zes niveaus is uitgewerkt kunnen zowel zwakkere leerlingen als begaafde leerlingen binnen de groep op een eigen niveau werken. De niveaus onderscheiden zich in lettergrootte, technisch leesniveau, woordenschat, spelling, lengte van de teksten en hoeveelheid en complexiteit van de verwerking. De inhoud is voor alle niveaus gelijk, maar wordt met het oplopen van de niveaus uitgebreider en meer verdiepend. De leerkracht maakt van tevoren een inschatting welk kind op welk niveau gaat werken. De niveaus zijn probleemloos met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep.

Indeling niveaus:Niveau A =  voor leeszwakke kinderen groep 5.Niveau B =  voor groep 5 / leeszwakken groep 6.Niveau C =  voor groep 6 / (hoog)begaafden groep 5 / zwakken groep 7.Niveau D =  voor groep 7 / (hoog)begaafden groep 6 / zwakken groep 8.Niveau E =  voor groep 8 / (hoog)begaafden groep 7.Niveau F =  voor (hoog)begaafde, snelle leerlingen in groep 8.Mocht u een kind te hoog of te laag hebben ingeschat, dan kan het probleemloos overstappen op een ander niveau.Kinderen met een significant prestatie/interesse verschil tussen leergebieden (bijv. taal en w.o.) kunnen voor de taalonderdelen in een ander niveau werken.

Een praktijkvoorbeeld:

Leerkracht Ellen heeft een groep 6 met 28 leerlingen. De grootste groep, 20 kinderen, werkt in niveau C.Ze heeft 3 leerlingen die op alle cognitieve leergebieden zwak presteren. Deze kinderen werken in niveau B. Eén leerling ‘wacht’ op plaatsing naar het SBO. Hij werkt in niveau A. Drie andere kinderen kunnen meer dan gemiddeld, zij werken in niveau D. Een dyslectische leerling met grote interesse in wereldoriëntatie doet de taalonderdelen van niveau B en de overige onderdelen van niveau C. Voor hoogbegaafde kinderen die op cognitief gebied graag een nog grotere uitdaging aangaan, zijn er voor het C en F niveau verrijkingsteksten en opdrachten. Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wordt later ingevuld

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven