Bs de Disselboom

Kerkstraat 12 5513 AP Wintelre

  • Schoolfoto van Bs de  Disselboom
  • Techniek heeft een grote rol in ons onderwijs.
  • Met elkaar weten we meer.
  • Vanaf de jongste groepen leren de kinderen zelfstandig te werken.
  • Schoolfoto van Bs de  Disselboom

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Bs de Disselboom scoort als school, volgens de vragenlijst een 3,46 (op een schaal van 0-4). Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De leerlingen geven de school als rapportcijfer een 8.1.

De respons op de Vragenlijst was 94%: 60 van de 64 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Bs de Disselboom scoort als school een 3,41 (op een schaal van 0 tot 4). Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De ouders beoordelen de school met het rapportcijfer 8,1.

De respons op de Vragenlijst was 37%: 42 van de 113 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school. Ze ervaren de school als een goede en veilige school, waar hun kinderen met plezier naartoe gaan. Hoewel alle onderdelen boven de benchmark worden gescoord, zien we als school ruimte tot verbetering. Als actiepunten hebben we daarom de aanpak bij pesten en de verzorging van het gebouw gekozen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven