Bs de Disselboom

Kerkstraat 12 5513 AP Wintelre

 • Schoolfoto van Bs de Disselboom
 • Schoolfoto van Bs de Disselboom
 • Schoolfoto van Bs de Disselboom
 • Schoolfoto van Bs de Disselboom
 • Schoolfoto van Bs de Disselboom

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Disselboom valt onder het bestuur van stichting Veldvest, het bevoegd gezag van 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. De scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.veldvest.nl.

Samen wijzer naar morgen
Een disselboom is het verbindingsstuk tussen paard en wagen. Zo’n drijvende verbinding is De Disselboom ook voor leerlingen. De verbinding tussen vandaag en morgen. Tussen kind-zijn en volwassen, tussen leren en kunnen, tussen denken en doen, tussen kennis en proces, tussen zelfstandigheid en samenzijn, tussen vallen en opstaan. De Disselboom is een stimulerende leerplek die met goed onderwijs elk kind uitdaagt van interesse naar kennis en van kennis naar wijsheid. In verbinding met zichzelf, met elkaar en met de wereld om zich heen. De kinderen bepalen deels zelf het proces, de school wijst ze met zorg de weg.

Verbinding voor morgen
Op De Disselboom begeleiden we kinderen op het pad richting volwassenheid. Leren om samen wijzer te worden en de beste versie van zichzelf te zijn. En om met elkaar te leren om zowel zelfstandig als samen onafhankelijk te kunnen zijn. Zo legt De Disselboom de verbinding tussen leerlingen onderling. In de klas, op het schoolplein, met de ouders en met het dorp. Als trotse dorpsschool van Wintelre zoeken we actief verbinding op inhoud met de hele gemeenschap.
Onze normen en waarden hebben een katholieke grondslag en bieden ruimte aan elke levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Ook daarin zijn we samen wijzer. Vanuit al die verbindingen zorgen we met elkaar voor een optimaal leerklimaat voor onze leerlingen in breedste zin.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respect
 • Ontwikkeling
 • Autonomie
 • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nagenoeg alle kinderen uit het dorp volgen onderwijs op basisschool de Disselboom.
In het schooljaar 2023-2024 bezoeken 182 leerlingen de school. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen (2 groepen 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8).
Het aantal leerlingen is de laatste jaren (na een eerdere groei als gevolg van woninguitbreiding) gestabiliseerd.
Buitenlandse werknemers van grote bedrijven uit de regio vestigen zich vaker in Wintelre en hun kinderen bezoeken dan ook onze school. Hierdoor wordt de leerlingenpopulatie op de Disselboom meer divers. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Veiligheidsplan van Veldvest bevat:

 • het anti-pest protocol
 • de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Terug naar boven