De Borgschool

Borgweg 46 9951 BG Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van De Borgschool
  • Schoolfoto van De Borgschool
  • Schoolfoto van De Borgschool
  • Schoolfoto van De Borgschool
  • Schoolfoto van De Borgschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting van de school

De Borgschool gebruikt het Cito- leerlingvolgsysteem. Daarmee volgen we de ontwikkeling van ieder kind. In groep 7 nemen de kinderen deel aan de Cito- entreetoets en in groep 8 maken ze de Cito Eindtoets. Zo kunnen we onderwijs op maat bieden en de leerlingen in groep 8 een weloverwogen advies voor het Voortgezet Onderwijs geven. Met de resultaten van de eindtoetsen scoren we al een paar jaar boven het landelijk gemiddelde. Een resultaat waar we uiteraard trots op zijn!

Op basis van onze toetsgegevens geeft onderwijsonderzoeker Jaap Donkers onze school een 8,4. Hiermee staan wij in de top 3 van de provincie Groningen. Zijn we hier trots op? Ach, weet u, natuurlijk wel, maar het gaat ons niet om hoge scores, maar om de ontwikkeling van uw kind. Een hoog citoresultaat is mooi meegenomen, maar onderwijs dat past bij een kind is ons doel. Daarom werken wij 's ochtends hard aan de basisvaardigheden die ieder kind nodig heeft in deze maatschappij en nemen we 's middags, volgens het 4XWijzerconcept, de tijd om de talenten van onze kinderen helemaal tot bloei te laten komen. Kijk, daar zijn we trots op.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven