De Borgschool

Borgweg 46 9951 BG Winsum (Groningen)

 • Schoolfoto van De Borgschool
 • Schoolfoto van De Borgschool
 • Schoolfoto van De Borgschool
 • Schoolfoto van De Borgschool
 • Schoolfoto van De Borgschool

In het kort

Toelichting van de school

De Borgschool staat voor "Samen op weg naar een kansrijke toekomst voor onze leerlingen!". We geven vakinhoudelijk en betekenisvol onderwijs in een veilig en pedagogisch leefklimaat, dat ondersteunend en uitdagend is voor de kinderen. Met elkaar zorgen we ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Hierbij vinden we een goede samenwerking met ouders van groot belang. Elk kind is uniek, aan ons is het de uitdagende taak om de talenten van elk kind te (h)erkennen en te ontwikkelen! Dit doen we onder andere door te werken met VierKeerWijzer.

Als u meer wilt weten over onze school, kunt u ook onze website bekijken: www.borgschool.vcpong.nl

De gegevens die u op deze site vindt, zijn afkomstig van onze school maar ook van DUO en de inspectie. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • VierKeerWijzerschool
 • Ieder kind wordt gezien
 • Optimale leeromstandigheden
 • Goed pedagogisch klimaat
 • Meervoudige Intelligentie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verzekering en aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd tegen blijvende invaliditeit. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.

 • School is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.
 • School is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders/verzorgers dienen zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor hun kind(eren). 

Vervoer

Het is wettelijk toegestaan om kinderen kleiner dan 1.35 incidenteel te vervoeren op de achterbank in een gordel zonder kinderzitje of stoelverhoger. Bij uitstapjes van school dient u zelf voor een stoelverhoger te zorgen (www. kinderzitjes.nl).

Terug naar boven