De Borgschool

Borgweg 46 9951 BG Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van De Borgschool
  • Schoolfoto van De Borgschool
  • Schoolfoto van De Borgschool
  • Schoolfoto van De Borgschool
  • Schoolfoto van De Borgschool

In het kort

Toelichting van de school

De Borgschool staat voor "Samen op weg naar een kansrijke toekomst voor onze leerlingen!". We geven vakinhoudelijk en betekenisvol onderwijs in een veilig en pedagogisch leefklimaat, dat ondersteunend en uitdagend is voor de kinderen. Met elkaar zorgen we ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Hierbij vinden we een goede samenwerking met ouders van groot belang. Elk kind is uniek, aan ons is het de uitdagende taak om de talenten van elk kind te (h)erkennen en te ontwikkelen! Dit doen we onder andere door te werken met VierKeerWijzer.

Als u meer wilt weten over onze school, kunt u ook onze website bekijken: www.borgschool.goudonderwijs.nl

De gegevens die u op deze site vindt, zijn afkomstig van onze school maar ook van DUO en de inspectie. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • VierKeerWijzerschool
  • Ieder kind wordt gezien
  • Optimale leeromstandigheden
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Meervoudige Intelligentie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij werken op de Borgschool met Kwaliteitskaarten om de kwaliteit van ons onderwijs en de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen te garanderen, te bewaken en te borgen. Met het programma “Leerling in Beeld” volgen we de kinderen op sociaal-emotioneel vlak. Op deze manier kunnen we de veiligheidsbeleving en het welbevinden van onze leerlingen monitoren. 

Terug naar boven