Openbare basisschool Tiggeldobbe

Zadelmakerij 6 9951 JM Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • een handje helpen
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe

Het team

Toelichting van de school

Er werkt een team van zeer betrokken mensen aan onze school die open staan voor verbetering en vernieuwing. Veranderingen die ten goede komen aan het onderwijs voor onze kinderen. Er is een mooie mix van jong en collega's met ervaring. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of bijv. een cursus volgt, is er veelal vervanging. We doen als het enigszins kan een beroep op invallers die onze school kennen. De overdracht is goed georganiseerd. Invallers kunnen op een goede manier verder gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven. Het kan voorkomen dat er geen vervanging is en dat we de vervanging ook intern niet op kunnen lossen.  Hiervoor hebben we een vastgestelde werkwijze over hoe we dan handelen en kinderen in het uiterste geval naar huis laten gaan. Hiervoor is een protocol opgesteld (zie onze site). Uiteraard zorgen we er voor dat kinderen het minimaal aantal verplichte uren op jaarbasis les krijgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vooraf: We proberen een zo'n compleet mogelijk beeld te geven van onze school.
Naast school specifieke zaken zijn er ook zaken geregeld voor alle scholen binnen ons schoolbestuur. Deze algemene afspraken en informatie vindt u in dit document.https://www.tiggeldobbe.nl/pagina/248291/Informatie

De Tiggeldobbe heeft voor het grootste deel een organisatie met jaargroepen. Er is beleid en aandacht voor kinderen die meer kunnen of meer steun nodig hebben. Zo is er één dag per week een leerkracht vrij geroosterd voor de zogenaamde pluskinderen. Er zijn kinderen die in en met een andere (hogere of lagere) groep rekenen en er zijn programma's voor o.a. kinderen met dyslexie. De kinderen vanaf groep 3 krijgen twee keer per week gymnastiek van een vakleerkracht gymnastiek. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hierbij het Schoolondersteuningsprofiel voor het huidige jaar.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Tiggeldobbe werkt samen met de kinderopvang van Kids2b, Het Hogeland en Calimero. We zorgen voor een goede overdracht. Dat wordt regionaal nog verder ontwikkeld, zodat de ontwikkelingslijn van kinderen voortgezet kan worden. Voor kinderen met een VVE indicatie is er een zogenaamde warme overdracht. Peuterspeelzaalleidster en de leerkrachten van de Tiggeldobbe gaan met elkaar in gesprek over de specifieke ontwikkelbehoeften van de kinderen. Doordat we de groepen 1 en 2 altijd mixen is er ruim aanbod in een rijke sociale omgeving. Ook de intern begeleidsters van de Tiggeldobbe en kinderopvang kunnen worden betrokken.

Terug naar boven