Openbare basisschool Tiggeldobbe

Zadelmakerij 6 9951 JM Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • een handje helpen
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Tiggeldobbe

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs voor de toekomst. We stimuleren kinderen bij hun ontwikkeling op weg naar hun toekomst. En ieder kind is welkom! Naast de hoofdvakken is er aandacht voor sport, cultuur en creativiteit. Er is tijd voor vieringen en projecten, waarbij we financieel worden gesteund door de Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe. De Tiggeldobbe: een school waar kinderen veel leren en zich in veilig klimaat met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen. Kijk ook eens op de Tirrel, het gebouw waar we in 2023 naar toe verhuizen.

Tiggeldobbe is een historische naam. Een tiggeldobbe is een plaats waar klei uitgegraven werd voor een “tiggelwaark” (=steenbakkerij). Later veranderde zo’n uitgegraven plaats in een kuil met water (=dobbe). 

De schoolgids kunt u downloaden via Scholen op de Kaart een paar belangrijke links ontbreken. Daarom staan deze hier. Veel info vindt u ook op de site van onze school. Andere belangrijke informatie is die van ons schoolbestuur en ons beleidsplan Pedagogisch klimaat, Sociale Veiligheid, Burgerschap een Integratie  Sociale Veiligheid.
Voor vragen en opmerkingen staan we open! 

Wouter van Riet, adjunct-directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plek voor ieder kind!
  • Eigenaarschap zelfstandigheid
  • Structuur & veiligheid
  • 3-hoek: ouder - kind - school
  • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De trend is stabiel. Noord Groningen is een krimpgebied. Toch is de instroom zeer bevredigend. Met een nieuw gebouw in het vooruitzicht (2023) gaan we een stabiele toekomst tegemoet. Vanaf 2019 is de woningmarkt in beweging en komen er weer meer kinderen op school. Dat geldt zowel voor de kleuters als voor de andere groepen (verhuizers). We krijgen uit de nieuwe wijk Munster ook "nieuwe" kinderen.
We juichen dit toe. We zijn een sterke school en dat is mede te danken aan de grootte. Met een "grote" school (ca. 200 leerlingen) is er meer mogelijk, creëren we een levendige gemeenschap en is er meer expertise in de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang is grotendeels geregeld met Kids2b, Calimero en Het Hogeland. Dat geldt voor de voor- en naschoolse opvang. 
We werken met een 5 gelijke dagen model. Alle dagen gelijk naar school (tot 14.15 uur). De kinderen in de groepen 1, 2 en 3 zijn vrijdagmiddag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ten aanzien van de sociale en fysieke veiligheid, schoolregels en de meldcode voor huiselijk geweld heeft onze school er voor gekozen om dat grotendeels op te nemen in de notitie Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie. In de tekst die het schoolbestuur centraal maakt voor alle scholen, zijn ook een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure, vertrouwenspersonen, verzekeringen en het rookbeleid opgenomen.

Terug naar boven