Openbare Basisschool De 9 Wieken

Het Hooge Heem 1 9951 BT Winsum (Groningen)

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De 9 Wieken

Het team

Toelichting van de school

Er werkt een team van zeer betrokken mensen aan onze school die open staan voor verbetering en vernieuwing. Veranderingen die ten goede komen aan het onderwijs voor onze kinderen. Er is een mooie mix van jong en collega's met ervaring.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of een cursus volgt, is er vervanging. We doen een beroep op invallers die onze school goed kennen. De overdracht is goed georganiseerd. Invallers kunnen op een goede manier verder gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven. Het kan voorkomen dat er geen vervanging is en dat we de vervanging ook intern niet op kunnen lossen.  Hiervoor hebben we een vastgestelde werkwijze over hoe we dan handelen en kinderen in het uiterste geval naar huis laten gaan. Hiervoor is een protocol opgesteld (zie onze site). Uiteraard zorgen we er voor dat kinderen het minimaal aantal verplichte uren op jaarbasis les krijgen.

Zie ook het Centrale deel van de schoolgids van L&E.https://www.de9wieken.nl/pagina/252270/Schoolgids

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel in het kader van de wet Passend Onderwijs van onze school.

https://www.de9wieken.nl/bestanden/509036/SOP-2019-2020-De-9-Wieken.pdf

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven