Protestants Christelijke BasisschoolDe Piramiden

Meeden 1 g 9951 HZ Winsum (Groningen)

  • De Piramiden onder zomerse omstandigheden.
  • De Piramiden bij zonsopgang.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een tevredenheidspeiling geeft ons waardevolle informatie van onze respondenten. Zijn onze ouders en verzorgers tevreden over de zaken waar de school ook tevreden over is? Welke onderdelen kunnen verbeterd worden? Wat kunnen we uit het onderzoek meenemen voor de schoolontwikkeling? 

Daar staan we als school open voor en zo zorgen we er samen voor het mooiste uit onze leerlingen te halen. 

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven