Protestants Christelijke BasisschoolDe Piramiden

Hamrik 6 9951 JH Winsum (Groningen)

  • De Piramiden onder zomerse omstandigheden.
  • De Piramiden bij zonsopgang.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij de invalpool. Bij ziekte bemiddelt het bedrijf Slim voor ons zodat we vrijwel zeker zijn van vervanging bij ziekte. 

We doen er alles aan om te zorgen dat de kinderen alle dagen naar school kunnen, ook als hun eigen leerkracht ziek is!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 hebben twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht.

Vanaf januari 2020 tot aan de zomervakantie van 2020 gaan de groepen 3 tot en met 8 3 keer een hele dag naar de Kunstkerk in Warffum. daar zijn ze een hele dag bezig met creatieve vakken: muziek, drama, tekenen en schilderen en dans.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken taal, lezen en rekenen komen voor ongeveer 60% van de leertijd aan de orde. Deze vakken worden hoofdzakelijk op de ochtend aan de orde gesteld.

's Middags is er tijd voor de zaakvakken. De vrijdagmiddag is helemaal gereserveerd voor creativiteit. De kinderen vanaf groep 4 maken kennis met verschillende materialen en leren verschillende technieken.

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels. De eerste vier jaren een half uur in de week op een speelse en interactieve manier. Vanaf groep 5 gebruiken we een methode.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven