Protestants Christelijke BasisschoolDe Piramiden

Meeden 1 g 9951 HZ Winsum (Groningen)

  • De Piramiden onder zomerse omstandigheden.
  • De Piramiden bij zonsopgang.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Piramiden is dynamisch, betrokken, enthousiast en vakbekwaam. De samenstelling is als volgt:

Groep 1 Martje Kruijer en op woensdag Klarie Kortenaar

Groep 2 Ellen Dijkman en op vrijdagochtend Siep Smidts

Groep 3-4 Akke Bolt

Groep 5-6 Simone Eisen en Margot Tiekstra

Groep 7 Steven Werkman [tot de kerstvakantie], vanaf januari Mariska Bos

Groep 8 Mariska Bos [tot aan de kerstvakantie], vanaf januari Louise Leeuw

Interne begeleider Sonja Jacobs

Onderwijsassistente Jolanda Bodde

Facilitair Roy van der Krogt

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij de invalpool. Bij ziekte bemiddelt het bedrijf Slim voor ons zodat we vrijwel zeker zijn van vervanging bij ziekte. 

We doen er alles aan om te zorgen dat de kinderen alle dagen naar school kunnen, ook als hun eigen leerkracht ziek is!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 hebben twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht.

Vanaf januari 2020 tot aan de zomervakantie van 2020 gaan de groepen 3 tot en met 8 3 keer een hele dag naar de Kunstkerk in Warffum. daar zijn ze een hele dag bezig met creatieve vakken: muziek, drama, tekenen en schilderen en dans.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken taal, lezen en rekenen komen voor ongeveer 60% van de leertijd aan de orde. Deze vakken worden hoofdzakelijk op de ochtend aan de orde gesteld.

's Middags is er tijd voor de zaakvakken. De vrijdagmiddag is helemaal gereserveerd voor creativiteit. De kinderen vanaf groep 4 maken kennis met verschillende materialen en leren verschillende technieken.

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels. De eerste vier jaren een half uur in de week op een speelse en interactieve manier. Vanaf groep 5 gebruiken we een methode.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt een plek voor alle kinderen met een basisondersteuning.

De school heeft twee dagen interne begeleiding.

Kinderen met eigen leerlijnen kunnen ondersteund worden door externe deskundigen.

Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsperspectief, waarbij ze ondersteund worden.

Bij elke aanmelding kijken we of we de ondersteuning kunnen afstemmen op de behoefte van het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven