Protestants Christelijke BasisschoolDe Piramiden

Meeden 1 g 9951 HZ Winsum (Groningen)

  • De Piramiden onder zomerse omstandigheden.
  • De Piramiden bij zonsopgang.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van CBS De Piramiden. We ontvangen u graag voor een Coronaproof rondleiding. U kunt daarvoor contact opnemen door te bellen met 0595 - 442070. U kunt zich ook digitaal laten informeren: zie onze website www.piramiden.vcpong.nl. Hier vindt u recente informatie, gegevens en data over het huidige schooljaar.

En mochten de Coronamaatregelen niet meer van toepassing zijn, dan is de school bezoeken nog gemakkelijker. 

We ontmoeten u graag.

Met een vriendelijke groet namens het team van de Piramiden, Siep Smidts.

Directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vriendelijk, en betrokken
  • Open christelijk
  • Respect, verantwoordelijkheid
  • Veiligheid en plezier
  • Positieve gedragsverwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen.

Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig en gaan met veel plezier naar school. Heel veel kinderen kennen elkaar en er worden ook veel speelafspraken gemaakt na schooltijd. Er is een ontspannen sfeer op school.

Wij ervaren onze populatie leerlingen als erg plezierig. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan, het pestprotocol en de meldcode zijn onderdeel van de schoolgids. Via links in de gids wordt u verwezen naar de documenten.

En voor de volledigheid is het handboek PBS toegevoegd. Daarin ziet u al onze afspraken op gebied van sociale veiligheid.

Terug naar boven