Gbs De Wierde

Aemckenheerd 2 9951 VZ Winsum (Groningen)

Schoolfoto van Gbs De Wierde

In het kort

Toelichting van de school

Deze website is door de overheid in het leven geroepen om het ouders gemakkelijker te maken een schoolkeuze te maken voor hun kind. De gegevens op deze website zijn deels afkomstig van DUO, deels van de Inspectie van het Onderwijs en deels door de school zelf geplaatst. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten, waarvan de overheid het belangrijk vindt dat ouders hier inzicht in hebben.

Om een completer beeld te krijgen van onze school raden we u aan om daarnaast een kijkje te nemen op onze schoolwebsite www.gbsdewierde.nl én een keer een kijkje te komen nemen op school als de school 'in bedrijf' is. U bent van harte welkom. Een afspraak is snel gemaakt! Elders vindt u de contactgegevens van onze school. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Vertrouwen & Verantwoordelijkh
  • Openheid
  • Nieuwsgierigheid
  • Dienstbaarheid & Dankbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op gbs De Wierde schommelt al jaren tussen 175 en 200 leerlingen. We verwachten voor de komende jaren wel een lichte leerlingendaling omdat onze school in een krimpregio ligt.

De peildatum voor de leerlingentelling is 1 oktober. Dat betekent dat de leerlingen die gedurende het schooljaar 2021-2022 instromen bij de kleutergroepen nog niet in het overzicht dit leerlingenaantal is verwerkt.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven