Kindcentrum De Wegwijzer

Molenstraat 1 6645 BR Winssen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Allereerst willen we u en uw kind van harte welkom heten op ons kindcentrum.

Kindcentrum De Wegwijzer is er voor kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders/verzorgers. Binnen KC De Wegwijzer wordt kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs onder een dak integraal aangeboden.  Op KC de Wegwijzer begeleiden we kinderen van 0 tot 13 jaar in hun ontwikkeling. Deze begeleiding richt zich op hun zelfontplooiing, hun zelfstandigheid, hun creatieve denken, hun oplossend vermogen en hun leergierigheid, waarbij we recht doen aan verschillen. Door je kind uit te dagen en te begeleiden in hun nieuwsgierigheid & leergierigheid ten aanzien van de wereld om hen heen, en ze daarbij te leren delen met elkaar, vertellen aan elkaar, vragen durven stellen, zich kwetsbaar op te stellen en ze te leren openstaan voor kritiek, kan het goed voorbereid aan de maatschappij deelnemen. Dit doen we in een veilige, positieve, toekomstgerichte en stimulerende omgeving. In deze omgeving is er sprake van optimale samenwerking tussen alle deelnemende partijen, dus kinderen, ouders, leerkrachten, begeleiders en team. De nauwe samenwerking tussen de beroepskrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden, zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van je kind. Door samen te werken in een respectvolle en open omgeving groeien kinderen. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren neemt het aantal leerlingen op basisschool De Wegwijzer af. Dit heeft als oorzaak het dalen van het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in Winssen (de zogenaamde krimp). De nieuwbouw in het dorp is een mooie ontwikkeling voor zowel het dorp als het kindcentrum. Dit schooljaar breidt de kinderopvang uit. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven