IKC St. Vitus

Dwingeloweg 19 9671 KA Winschoten

  • Vol trots laten wij u de plek zien waar ontwikkeling in opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar!!
  • Vieren is een belangrijk item van onze identiteit.
  • In de workshops kunnen kinderen allerlei verschillende interesses/talenten ontdekken bv Groninger landschap, koken , padelles, dansen enz.
  • Spelen is leren, leren is spelen! 
Spel is de manier om te zorgen dat kinderen vaardigheden opdoen om succesvol te ontwikkelen.
  • Vanuit de klassenvergadering is er een structureel overleg met de directeur door de leerlingenraad.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in IKC St. Vitus. De St. Vitus vormt samen met Tamariki een Integraal Kindcentrum.   Vol trots laten wij u graag de plek zien waar ontwikkeling in opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar!!

U vindt in dit venster vooral informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen, ontwikkelingsgegevens en foto’s van ons Kindcentrum. Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer.

Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te komen nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Christa van der Veen  (0597-432996)  of kijken op onze website www.rkstvitus.nl. Wij willen dat ieder kind veel leert en elke dag met plezier naar ons kindcentrum  gaat. Wij werken aan een goede sfeer in de groepen en doen er alles aan om uit kinderen te halen wat erin zit. Ouders zijn daarbij voor ons een onmisbare educatieve partner. Zij spelen een belangrijke stimulerende rol. Wij willen er samen voor zorgen dat de schooltijd van een kind een onvergetelijke, leerzame en vooral fijne tijd wordt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind staat centraal.
  • Enthousiaste professionals
  • Ouderbetrokkenheid
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Gepersonaliseerd leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de start van het Integraal Kindcentrum zien we een stijging in het  leerlingaantal. 

We hebben een onderbouw van drie groepen ( 1, 2-3 en 2-3) twee middenbouw groepen (4 en 5-6) en een bovenbouw groep (7-8)

In de kinderopvang (voor- en naschoolse opvang en peuteropvang) zitten nu ongeveer 90 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de IKC St. Vitus werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag hun broodje eten op school. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee naar school. De middagpauze duurt 45 minuten. waarvan de kinderen 15 minuten eten en 30 minuten buitenspelen. Tijdens het eten zijn er meerder leerkrachten op het schoolplein. We vinden het belangrijk dat de kinderen na het eten een half uur spelen. Tijdens het brood eten wordt voorgelezen of een andere taalactiviteiten gedaan. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven