CBS Maranatha

Hoogklei 7 9671 GC Winschoten

  • Onze school is gesitueerd aan de Hoogklei, Hoogstraat en de Westerstraat in Winschoten,  vlakbij het winkelcentrum.
  • Wij doen met onze groepen mee met het project Sportieve Gezonde School om te werken aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve
  • Een ontmoetingsplek waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, integratie, ontwikkeling en samenspelen centraal staan!
  • Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst.  Het  is belangrijk om de 21-eeuwse vaardigheden (Life skills) te ontwikkelen.
  • Persoonlijk leiderschap gaat om leiding geven aan jezelf, inzicht krijgen in jezelf en je relatie met anderen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bovenstaande gegevens zijn niet correct. Wij verwijzen graag naar onze website voor de uitstroomgegevens van de afgelopen schooljaren. Hieronder de gegevens van de meest actuele gegevens.

Schooljaar 2017 -2018 uitstroomgegevens

Totaal 21 leerlingen

HAVO/ VWO 11 lln=52%

VMBO/TL 5 lln=24%

VMBO K 5 lln= 24%

VMBO LWOO 0 lln= 0%

PRO 0 lln= 0%

---------------------------------------------

Schooljaar 2016-2017 uitstroomgegevens

Totaal 20 leerlingen

HAVO/ VWO 8 lln=40%

VMBO/TL 4 lln= 20%

VMBO K 7 lln= 35%

VMBO LWOO 1 lln= 5%

PRO 0 lln= 0%

------------------------------------------

Schooljaar 2015-2016

uitstroomgegevens

Totaal 25 leerlingen

HAVO/ VWO 16 lln= 64%

VMBO/TL 4 lln= 16%

VMBO K 4 lln= 16%

VMBO LWOO 1 lln= 4%

PRO 0 lln= 0%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven