Openbare Basisschool de Waterlelie

Albert Verweijstraat 1 9673 BL Winschoten

  • Nu leren wat later is.
  • De Waterlelie zet kinderen in hun kracht
  •  De Waterlelie is een school waar het plezier van af spat.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Via Parnassys/ WMK hebben we wederom  een oudertevredenheidspeiling  ( november 22) uitgezet. 

Obs de Waterlelie scoort als school een 3,3  ( De norm is 3).Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de vragenlijst was 43%: 92 van de 215 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Tussen de 34 en 50% geeft een voldoende als responspercentage. Daardoor krijgt de school een voldoende  beeld van haar kwaliteit en weet ook waar de verbeterpunten liggen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven