Openbare Basisschool de Waterlelie

Albert Verweijstraat 1 9673 BL Winschoten

  • Nu leren wat later is.
  • Waterlelie wat4you?
  •  De Waterlelie is een school waar het plezier van af spat.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Obs De Waterlelie. De Waterlelie is een middel grote openbare school in de wijk Winschoten-Zuid. Er zijn ongeveer honderdzeventig leerlingen, verdeeld over tien groepen. Zij krijgen les van veertien leerkrachten en twee onderwijsassistenten. We staan open voor alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar ongeacht hun sociale afkomst, levensbeschouwing, cultuur en/of etniciteit. Wilt u een kijkje nemen op onze school dan bent u van harte welkom. Bel dan even voor een afspraak 0597-354404.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en betrokkenheid
  • Kind centraal
  • Procesgericht
  • Hoofd hart en handen
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien  weer een stijgende trend qua leerlingenaantal; veel nieuwe inschrijvingen en kleine groep 8 leerlingen die het afgelopen jaar van school is gegaan. Daarnaast hebben we te maken met veel zij-instromers.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven onder toezicht van overblijfmoeders. Het overblijven kost €1,50 per keer. Ook zijn er strippenkaarten te koop waarmee een kind meerdere keren kan overblijven.

Voorschoolse opvang

De school biedt de mogelijkheid om uw kind voor schooltijd op te vangen. Dit wordt centraal geregeld door de opvangorganisatie.(KIWI)    

Naschoolse opvang

Dit is de opvang na schooltijd en in de schoolvakanties van kinderen die naar de basisschool gaan. Als de school uit gaat worden de kinderen opgevangen door een medewerker van de opvang. De aanmelding van uw kind bij een naschoolse opvangorganisatie dient uzelf (vroegtijdig) te regelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven