Openbare Basisschool de Tweemaster

Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van o.b.s. de Tweemaster.

Dit schoolvenster biedt u een eerste kennismaking met o.b.s. de Tweemaster. De Gemeente Winschoten kent sinds augustus 1994 vier openbare basisscholen. "De Tweemaster" betrekt haar leerlingen voornamelijk uit het centrum van de stad, de Bloemen- en Zeeheldenbuurt en de zogenaamd Noordwesthoek: Bovenburen / Kloosterlaan / Kloostervallei. Verder wordt de school bezocht door leerlingen uit overige wijken van de stad en is er een aantal 'buiten-leerlingen. "De Tweemaster" is een middelgrote basisschool met ongeveer 200 leerlingen verdeeld over negen groepen met een enthousiast team van zestien leerkrachten en een conciërge. Samen staan zij dagelijks klaar om goed onderwijs te geven en de leerlingen een fijne tijd op school te bezorgen! De Tweemaster is een officieel erkende Daltonschool sinds 1 juli 2004. Hierin onderscheiden wij ons dan ook van de rest van de basisscholen in Winschoten. De kenmerken van het Daltononderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie & effectiviteit. Dit staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Uitgangspunt voor ons is dat ieder kind met plezier naar school moet kunnen gaan en dat de school zich kindgericht opstelt in plaats van leerstofgericht. We doen ons best zoveel mogelijk rekening te houden met individuele verschillen in aanleg en tempo en worden hierbij ondersteund door twee intern begeleiders. We doen ons best op school een zo'n gunstig mogelijk pedagogisch klimaat te creëren en verliezen daarbij de 'normen en waarden' niet uit het oog. In dit schoolvenster vindt u verdere informatie over ons onderwijs, toets gegevens etc. Ondanks al deze informatie die voor u beschikbaar is, zijn wij van mening dat wij een belangrijk deel van de school niet aan u kunnen laten zien. Wij nodigen U dan ook van harte uit om eens bij ons op school te komen kijken en de sfeer te komen "proeven". U bent van harte welkom!

U kunt dan ook altijd een afspraak maken om de school te komen bewonderen of het gesprek aan te gaan. Neemt U hiervoor contact op met de schoolcoördinator van de school, mw. Wianda de Boer, 0597414277.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Vrijheid,Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid, Samenwerken
  • Reflectie, Effectiviteit
  • Doelmatigheid & Borging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school ligt in een krimpregio, zoals u in het bovenstaand schema kunt zien is er een dalende trend zichtbaar. 

We zijn bezig met de ontwikkeling tot Kindcentrum waarmee we graag een peuterspeelzaal en of opvang van 0-4 jaar binnen de school willen creëren en hopen o.a. via deze weg meer aanwas te krijgen voor onze school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Na schooltijd kunnen ouders gebruik maken van de BSO bij ons op school. Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kunnen ouders hier ook gebruik van maken, maar zal de locatie van de BSO op een andere nog nader te bepalen locatie zijn.

Natuurlijk zijn ouders vrij om van andere BSO mogelijkheden gebruik te maken, dan die wij op school aanbieden.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven