Dalton Kindcentrum de Tweemaster

Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten

Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Dalton Kindcentrum de Tweemaster.

Dit schoolvenster biedt u een eerste kennismaking met Dalton Kindcentrum de Tweemaster. De Gemeente Winschoten kent sinds augustus 1994 vier openbare basisscholen. "De Tweemaster" betrekt haar leerlingen voornamelijk uit het centrum van de stad, de Bloemen- en Zeeheldenbuurt en de zogenaamd Noordwesthoek: Bovenburen / Kloosterlaan / Kloostervallei. Verder wordt de school bezocht door leerlingen uit overige wijken van de stad en is er een aantal 'buiten-leerlingen. "De Tweemaster" is een middelgrote basisschool met ongeveer 170 leerlingen verdeeld over acht groepen met een enthousiast team van 13 medewerkers. Samen staan zij dagelijks klaar om opvang & onderwijs te geven en de leerlingen een fijne tijd op het Kindcentrum te bezorgen! De Tweemaster is een officieel erkende Daltonschool sinds 1 juli 2004. Hierin onderscheiden wij ons dan ook van de rest van de basisscholen & Kindcentra in Winschoten. De kenmerken van het Daltononderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie & effectiviteit. Dit staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Uitgangspunt voor ons is dat ieder kind met plezier naar school moet kunnen gaan en dat het Kindcentrum zich kindgericht opstelt in plaats van leerstofgericht. We doen ons best zoveel mogelijk rekening te houden met individuele verschillen in aanleg en tempo en worden hierbij ondersteund door de intern begeleider. We doen ons best op ons Kindcentrum een zo'n gunstig mogelijk pedagogisch klimaat te creëren en verliezen daarbij de 'normen en waarden' niet uit het oog. In dit schoolvenster vindt u verdere informatie over ons opvang, onderwijs, toets gegevens etc. Ondanks al deze informatie die voor u beschikbaar is, zijn wij van mening dat wij een belangrijk deel van ons Kindcentrum niet aan u kunnen laten zien. Wij nodigen U dan ook van harte uit om eens bij ons te komen kijken en de sfeer te komen "proeven". U bent van harte welkom!

U kunt dan ook altijd een afspraak maken om de school te komen bewonderen of het gesprek aan te gaan. Neemt U hiervoor contact op met de Directeur van de school, mevr. Wianda Beerekamp - de Boer, 0597414277.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Vrijheid,Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid, Samenwerken
  • Reflectie, Effectiviteit
  • Doelmatigheid & Borging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school ligt in een krimpregio, zoals u in het bovenstaand schema kunt zien is er een dalende trend zichtbaar. 

Inmiddels zijn wij Kindcentrum geworden en drukdoende om ook de peuterspeelgroep op locatie te krijgen. We hopen o.a. via deze weg meer leerlingen binnen te krijgen voor ons Kindcentrum. 

In de toekomst hopen we door te groeien en de opvang van 0-4 jaar bij ons in het Kindcentrum te mogen "begroeten". 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Na schooltijd kunnen ouders gebruik maken van de BSO bij ons op school. Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kunnen ouders hier ook gebruik van maken, maar zal de locatie van de BSO soms wisselen. Uiteraard zult u hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Natuurlijk zijn ouders vrij om van andere BSO mogelijkheden gebruik te maken, dan die wij op school aanbieden.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven