Openbare Basisschool Beukenlaan

Beukenlaan 42 9674 CC Winschoten

  • Elke ochtend 15 min. lekker lezen, leuk en leerzaam.
  • Lezen: leerzaam en ontspannend!
  • Uitdagende opdrachten!
  • Ontspanning naast inspanning
  • Elk kind excellent!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS Beukenlaan. OBS Beukenlaan is een openbare school en staat in de bomenbuurt in Winschoten. In het gebouw bevinden zich lokalen die grenzen aan ruime leerpleinen, een speellokaal, een bibliotheek, ruimtes voor de BSO en voor de dagopvang van kinderen van 0 tot 4. Het plein rondom de school bestaat uit verschillende speelpleinen om samen te spelen. Wilt u een kijkje nemen op het toekomstig kindcentrum Beukenlaan dan bent u van harte welkom. Bel dan voor een afspraak met 0597-414294.

Vanaf januari 2021 verzorgen wij onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Wij werken vanuit de waarden: Saamhorigheid, Veiligheid, Talentontwikkeling, Uitdaging en Plezier.

Wat geven we kinderen mee? We helpen elkaar, je hoort erbij, we dagen je uit, je kan al veel, we maken plezier, je groeit als mens.

Voor meer informatie kunt u onze site bezoeken: www.obsbeukenlaan.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorigheid
  • Veiligheid
  • Talentontwikkeling
  • Uitdagend
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenaantallen zijn vanaf het schooljaar 2019-2020 redelijk stabiel. Er is sprake van een lichte daling. Wij zijn tevreden over de instroom van nieuwe leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal 't Beukenootje verzorgt de peuteropvang. Op onze locatie is het ook mogelijk om verlengde opvang af te nemen van 07.30- 08.30 uur en van 11.15 – 12.00 uur.

De BSO die gesitueerd is op OBS Beukenlaan heet de “Boomklevers” en heeft een gezellige en huiselijke uitstraling. De BSO is alle schoolweken en margedagen open. De voorschoolse opvang is elke ochtend open vanaf 6.30 uur tot aanvang van de school en de naschoolse opvang tot 18.30 uur. In de vakanties kunt u gebruik maken van de locaties op de Zaanstraat te Winschoten. 

Op dit moment wordt hard gewerkt om dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 op kindcentrum Beukenlaan te realiseren. Wilt u vast meer informatie hebben over het bieden van dagopvang aan baby- , dreumes- en peutergroepen, ga dan naar: www.kinderopvangwinschoten.nl 

Tussen de middag bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van onze overblijfregeling. De overblijfkosten bedragen € 1,50 per dag.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven