Basisschool De Leilinde - school met de Bijbel

Burg. H.J. Wichersstraat 14 9671 JA Winschoten

  • Schoolfoto van Basisschool De Leilinde - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Leilinde - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Leilinde - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij christelijke basisschool De Leilinde.

De Leilinde is een kleine, gezellige gereformeerde school met de Bijbel met kinderen van verschillende kerken uit Winschoten, Veendam en wijde omgeving.

Jezus Christus staat centraal in ons leven en dus ook op school. Als leerkrachten, ouders en kinderen zijn we ongelooflijk blij dat God er is en van ons houdt. Gods liefde willen we delen, vieren en uitstralen.

We werken aan waarden en normen die in de Bijbel staan: eerlijkheid, omzien naar elkaar en respect voor iedereen.

We geven goed onderwijs en willen zo kinderen helpen zich te ontwikkelen en hun talenten volledig te ontdekken.

Maak gerust een afspraak voor kennismaking, een rondleiding of een informatief gesprek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijk en bijbelgetrouw
  • rust, orde, gezellig, veilig
  • kwalitatief goed onderwijs
  • Gouden Weken en Kanjertraining
  • samenwerking, zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Werken in jaargroepen

We werken op De Leilinde in jaargroepen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd samen in een groep zitten. We bieden de kinderen leerstof passend bij hun leeftijd aan, eventueel met leerstof op hun eigen niveau, zoals extra hulp of plustaken. We houden in ons onderwijs rekening met verschillen en passen ons lesgeven daarop aan in leerstof, tijd en tempo als dat nodig is.

We hebben kinderen goed in beeld en bieden goede zorg wanneer het leren niet vanzelfsprekend is, of wanneer sociale situaties lastig zijn.

Daarnaast geven we lessen sociale vaardigheid en komen muziek, creativiteit, gym en andere activiteiten aan bod.

Omdat we een relatief kleine school zijn, hebben we de jaargroepen gecombineerd tot vier klassen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven