Prof W J Bladergroenschool

Grintweg 70a 9675 HL Winschoten

Schoolfoto van Prof W J Bladergroenschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Respect
  • Open communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het bovenstaande betreft de Bladergroenschool, locatie Winschoten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

RENN4 werkt nauw samen met ketenpartners zoals Elker, Accare, Molendrift, Cosis, Interpsy en Ambiq. Er wordt samen samengewerkt aan trajecten die voor onze leerlingen goede zorg en goed onderwijs combineren. In verband met de complexe zorgvraag die veel van onze leerlingen hebben werken we ook nauw samen met de CJG's uit de verschillende gemeentes. 

Op de Bladergroenschool in Winschoten is een pedagogisch medewerker van Cosis werkzaam. Hij begeleidt leerlingen individueel op indicatie vanuit de Gemeente. Zijn betrokkenheid/ondersteuning bij leerlingen wordt altijd afgestemd met ouders en in gezamenlijk overleg ingezet.

Terug naar boven