de Meentschool, openbare (V)SO school voor ZML

Grintweg 70 9675 HL Winschoten

De Stuwe, een Onderwijs  Zorg Centrum (OZC) waarin verschillende functies met betrekking tot de (jeugd)zorg en onderwijs zijn gebundeld.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Meentschool, school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden in Winschoten.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openbare zml school
  • streekschool
  • moderne huisvesting
  • samenwerking met partners
  • eigentijds en transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school is gehuisvest in onderwijszorgcentrum "de Stuwe". In dit OZC werken we samen met SBO Delta, de Bladergroenschool (gedragsmoeilijke leerlingen), KDC de Waterlelie (NOVO), ACCARE, het CJG en alle diensten van de gemeente Oldambt die zich met jongeren bezig houden.

Onze ketenpartners kunt u terug vinden op de website van de Meentschool.

Terug naar boven