SBO Delta

Grintweg 70 9675 HL Winschoten

Schoolfoto van SBO Delta

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquête is afgenomen in de vier bovenbouwgroepen. De leerjaren corresponderen niet volledig met de bovenbouwgroepen.
Het hoge percentage bij leerjaar 8 is te verklaren uit de samenvoeging van leerjaar 8 en 9.
Tevredenheid
8,4

Terug naar boven