SBO Delta

Grintweg 70 9675 HL Winschoten

Schoolfoto van SBO Delta

In het kort

Toelichting van de school

SBO Delta "Speciaal voor jou"

-wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respect;

-wij zijn ambitieus en realistisch;

-Sbo "Delta"biedt een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat, de sfeer in de school is ontspannen, tolerant en gestructureerd;

-ons, openbaar, onderwijs is modern en staat open voor vernieuwing;

-wij volgen de ontwikkelingen van de leerling, maar dagen ook uit;

-wij werken constructief samen met alle betrokkenen;

-wij werken aan professionaliteit en kwaliteit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SBO Delta Speciaal voor jou.
  • SBO Delta Speciaal voor jou.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op SBO Delta kunnen gedurende het hele jaar leerlingen instromen. Gedurende het jaar kan het leerlingaantal daarom wijzigen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven