CBS De Regenboog

Westenbergstraat 28 8274 AR Wilsum

Schoolfoto van CBS De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

De hier getoonde gegevens zijn nog niet gebaseerd op de meest recente gegevens. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat de school zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten heeft. Momenteel werkt er 1 man op school. De overige leerkrachten zijn vrouw.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte van personeel proberen we vervanging te zoeken. Vaak eerst worden eigen collega's gevraagd extra te werken. Soms maken we gebruik van de invalpool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs heeft kenmerken van ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs.We kiezen voor een thematische en geïntegreerde aanpak, waarbij alle vakgebieden zoveel mogelijk doelmatig aan bod komen. Er zijn vakgebieden die extra aandacht hebben. U kunt daarbij denken aan het schrijfonderwijs, leesonderwijs, rekenen en spelling.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dagelijks is er voldoende tijd ingepland voor lezen, taal, spelling en rekenen. De overige vakken integreren we in projectonderwijs. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We zijn een kleine school. Expertise en deskundigheid wordt vaak extern gezocht. We maken gebruik van een zorgadviesteam, orthopedagoog van de vereniging en ambulante begeleiders.

Onze school werkt ook samen met een kinderfysiopraktijk en lopopediepraktijk samen. Beide organisaties zijn 1 dagdeel werkzaam op onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven