CBS De Regenboog

Westenbergstraat 28 8274 AR Wilsum

Schoolfoto van CBS De Regenboog

Contactgegevens

CBS De Regenboog

Westenbergstraat 28
8274 AR Wilsum

Telefoon:
0383557318
Schoolwebsite:
www.regenboog-wilsum.nl
E-mailadres:
directie@regenboog-wilsum.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

IRIS Vereniging voor Christelijk Onderwijs

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2470
Website schoolbestuur:
www.iriskampen.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Onderwijs 23-05

Terug naar boven