Daniel De Brouwerschool

Lathmerweg 4 7384 AN Wilp

  • Schoolfoto van Daniel De Brouwerschool
  • Schoolfoto van Daniel De Brouwerschool
  • Schoolfoto van Daniel De Brouwerschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de schoolpagina van de Daniël de Brouwerschool. Deze pagina geeft u inzicht in onze werkwijze, onze zorg voor leerlingen, onze doelstellingen, statistieken en de inrichting van ons onderwijs. Wanneer u de school graag wilt leren kennen, nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen om een afspraak te maken, zodat wij u persoonlijk met de school kunnen laten kennis maken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ZMLK-onderwijs
  • Ontwikkeling centraal
  • Excellente school
  • Rust, ritme en regelmaat
  • Katholieke grondslag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf hun vierde levensjaar zijn kinderen welkom op onze school. Sommigen starten op hun 4e, anderen stromen later in. We werken aan de cognitieve-, sociale-, lichamelijke- en emotionele ontwikkeling.

In iedere groep werken dagelijks twee personeelsleden: één leerkracht en één onderwijsassistent. In sommige groepen zijn PABO- of SPW stagiaires.

Binnen de school wordt zorgvuldig gekeken naar de ontwikkeling van iedere leerling en wordt een passende onderwijsroute vastgesteld. Voor het goed volgen van de ontwikkelingen nemen we jaarlijks CITO toetsen af. Deze gegevens worden verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem.

Leerlingen die de leeftijd van 12-13 jaar bereiken, stromen door naar ons VSO. Soms maken de leerlingen op de overstap naar een andere school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?