Kids College

Veenweg 118 A 3648 HC Wilnis

  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.
  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.
  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.
  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.
  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ten gevolge van ziekte of verlof kan het zijn dat er plotseling een vervanger voor de groep van uw kind staat. We proberen zoveel mogelijk vaste mensen de afwezige leerkracht te laten vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar heeft Kids College vier groepen:
- groep 1/2 met juf Anneke en juf Lisa,
- groep 3/4 met juf Mei-Lin en juf Sabina,
- groep 5/6 met meester Yannick,
- groep 7/8 met juf Jannine.

Meester Jan geeft Remedial Teaching en verzorgt lessen techniek en digitale geletterdheid.

Meester Arjen is onze intern begeleider. Hij coördineert de leerlingenzorg op Kids College.

Juf Ilse is onze vakleerkracht gym.

Juf Angela is de directeur van onze school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven