Kids College

Veenweg 118 A 3648 HC Wilnis

  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.
  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.
  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.
  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.
  • Kids College. Wereld vol mogelijkheden.

In het kort

Toelichting van de school

Kids College biedt een programma dat, naast modern onderwijs, ook ruimte biedt voor creativiteit, beweging en gezelligheid. We willen graag dat uw kind elke dag leert én met plezier naar school gaat. Kiezen voor Kids College is kiezen voor de beste start. Een zekere start!

Op deze pagina krijgt u een eerste indruk van Kids College. Belangstellende ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek aan onze school.Tijdens een rondleiding kunt u zelf de sfeer kunt proeven die onze school zo bijzonder maakt en natuurlijk beantwoorden we graag al uw vragen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ouderbetrokkenheid
  • Thematisch werken
  • Een 'digitale' wereld
  • Eigenaarschap
  • Lef - samen - trots

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De interne vertrouwenspersoon op Kids College is Jannine Aafjes. E-mail: jaafjes@vechtstreekenvenen.nl

Vanaf schooljaar 2019-2020 is er op Kids College een gecertificeerde Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld & Kindermishandeling.

Terug naar boven