Openbare Basisschool Willespoort

Vossestaart 1 3648 HP Wilnis

  • Op het schaduwrijke schoolplein kunnen de kinderen  tussen de lesactiviteiten door zich even ontspannen.
  • De kinderen werken na de instructie hun opdrachten zo zelfstandig mogelijk uit.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij OBS Willespoort, al 50 jaar een veilige, vertrouwde, kleinschalige openbare basisschool in het vriendelijke dorp Wilnis. Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek en een rondleiding door de school als u op zoek bent naar een goed georganiseerde basisschool waar voor onze leerlingen een duidelijke structuur is, waarin wij hen de kans bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen met hun eigen talenten.

In dit SchoolVenster kunt u gegevens en resultaten vinden van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie en van de school. Daar waar dat belangrijk is, geven wij een nadere toelichting bij de cijfers en andere gegevens. Op deze manier kunnen wij u een zo nauwkeurig en genuanceerd mogelijk beeld van de schoolprestaties geven. Het SchoolVenster blijft steeds in verdere ontwikkeling en wordt regelmatig aangevuld en/of gewijzigd.

Ons Motto is ‘Eenheid door verscheidenheid’. We laten iedereen in zijn/haar waarde, hoe verschillend we soms ook zijn.

Waar zijn wij trots op?

Onze Plusgroep. Prikkelende opdrachten voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en soms ook op een andere manier leren.

Ons Techniekonderwijs. Dat heeft een eigen plek binnen ons onderwijs verworven. De Toptechniekwerkplaats wordt gebruikt voor lesactiviteiten op het gebied van techniek en wetenschap.

Onze leerlingenzorg. Het kwaliteitszorgsysteem waarin we de ontwikkeling van ieder kind bij ons op school zorgvuldig in de gaten houden. Onze interne begeleiding zorgt voor een adequate aanpak om zo vroeg mogelijk het juiste aanbod voor elk kind te organiseren. Daarbij maken wij ook gebruik van externe aanbieders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op OBS Willespoort vertoont al jaren een gelijkmatig patroon. Ondanks een daling van het aantal geboortes in de afgelopen jaren is het marktaandeel vergroot, waardoor de gemiddelde groepsgrootte vrijwel onveranderd is. De komende jaren valt een stijging in het aantal leerlingen te verwachten door de bouw van een nieuwe woonwijk, De Maricken, in de nabijheid van de school. Het totaal aantal leerlingen bij de start van het schooljaar ligt rond de 230.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school kent geen specifieke spreekuren. Zowel schoolleiding als leerkrachten willen graag met ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind of andere specifieke zaken die hun kind betreffen. Het maken van een afspraak daarvoor is wel gewenst omdat het kan voorkomen dat het door ouders gewenste gesprek moet worden ingepast in de agenda.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven