p.c.b.s. 'De Singel'

Singel 1 4797 BJ Willemstad

Schoolfoto van p.c.b.s. 'De Singel'

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de Cito-Eindtoets liggen boven het landelijk gemiddelde. Het streven van de school is deze kwaliteit de komende jaren te handhaven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden alle toets gegevens geanalyseerd (trendanalyse). Naar aanleiding van de analyse maken we nieuwe plannen/interventies voor ons onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De advisering voor het vervolgonderwijs is een zorgvuldige afweging op grond van toetsgegevens (Cito Entree- en Cito Eindtoets en de NIO-toets) en persoonskenmerken. Zowel ouders als leerlingen, alsook de school, zijn bij dit proces betrokken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezocht De Singel in februari 2017. De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Singel is op de meeste standaarden van voldoende kwaliteit. Op twee standaarden is de school als 'goed' beoordeeld. Aanbevelingen zijn te lezen in het inspectieverslag. 

Terug naar boven