p.c.b.s. 'De Singel'

Singel 1 4797 BJ Willemstad

Schoolfoto van p.c.b.s. 'De Singel'

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Singelschool bestaat uit een evenwichtige mix van jonge en meer ervaren leerkrachten. Nieuwe inzichten en ervaringen worden hierdoor uitgewisseld. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede. Vijf teamleden beschikken over de Masterkwalificatie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien mogelijk wordt verlof opgevangen door duo collega's of leerkrachten die aan de school verbonden zijn. Lukt dit niet dan kunnen we een beroep doen op de Interteach. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Naast de basisondersteuning heeft onze school onder andere de volgende mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: 

• we bieden een brede basisondersteuning, • leerlingen met ADD en ADHD, • leerlingen met dyslexie• leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ten aanzien van gedrag, • leerlingen met lastige thuissituaties,• leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ten aanzien van een laag IQ • leerlingen met meer- of hoogbegaafdheid De grenzen van de mogelijkheden van de school worden onder andere aangegeven indien de doelen van het onwikkelingsperspectief (OPP) structureel niet worden gehaald, het kind zich niet prettig voelt of ouders niet samenwerken met de school.

Het schoolgebouw biedt onder andere ruimte voor 1-op-1 begeleiding, individuele werkplekken, prikkelarme werkplek en een time-out. Voor meer- en hoogbegaafden bieden wij een Plusklas.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven