p.c.b.s. 'De Singel'

Singel 1 4797 BJ Willemstad

Schoolfoto van p.c.b.s. 'De Singel'

In het kort

Toelichting van de school

Kenmerk van ons onderwijs:

Welkom op de site van basisschool ‘de Singel’. Sinds 1891 bieden wij onderwijs aan kinderen in Willemstad en uit omliggende dorpen. Door de jaren heen hebben we tal van onderwijsontwikkelingen meegemaakt. Dat geeft ons veel ervaring. We sluiten naadloos aan bij de hoge kwaliteitseisen van het huidige onderwijssysteem. We bieden kinderen de kennis die ze later nodig hebben en laten kinderen hun eigen talenten gebruiken om te leren. Hoe we dat doen, kunt u verderop onze website lezen.We hopen dat deze website u alle informatie biedt, die u nodig hebt.  

Belangrijk kenmerk van het onderwijs op basisschool 'de Singel' is het werken volgens het principe van de Meervoudige Intelligentie. Ieder kind leert zijn eigen talenten in te zetten.

In de praktijk:

Niet meer het schoolse werken uit een boek met werkboek, maar zelf kiezen hoe je de kennis tot je neemt door het kiezen van een kaart met daarop een opdracht, die je alleen, in tweetallen of in een groepje kunt gaan doen. Het klaslokaal en vaak ook de gang worden tot museum of Romeins badhuis omgebouwd. De kinderen gaan enthousiast en zelfstandig aan de slag met de uitdagende opdrachtkaarten. De leerkracht heeft zo de handen vrij om naar de kinderen te luisteren, in gesprek te gaan en spelenderwijs informatie over te dragen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed onderwijs voor elk kind
  • 4x wijzer school
  • 21th Century skills
  • Enthousiast

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks de landelijke daling van het aantal kinderen, is het leerlingenaantal dit schooljaar stabiel gebleven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bovenstaande onderdelen zijn allemaal opgenomen in het Sociaal veiligheidsplan 

Terug naar boven