Basisschool Gen Vd Bosch

Paasloregel 1 8338 ST Willemsoord

Schoolfoto van Basisschool Gen Vd Bosch

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vullen de leerlingen een leerlingtevredenheidsvragenlijst in. We vinden het belangrijk om met de leerlingen in gesprek te gaan over de uitslagen en met elkaar te kijken waar verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd. De leerlingenraad neemt hier ook een belangrijke plaats in.
Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via digitale vragenlijsten. De vragenlijsten zijn afwisselend algemeen van aard of gericht op sociale veiligheid. Deze vragenlijsten worden in dezelfde periode afgenomen op alle scholen van de Stichting Op Kop. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats van de uitkomsten van de vragenlijsten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven