Openbare Basisschool De Kievitshoek

Linthorst Homanstraat 24 8384 EE Wilhelminaoord

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kievitshoek

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Kievitshoek is dé ontmoetingsplaats voor kinderen uit Wilhelminaoord en directe omgeving. Zij krijgen les van bevlogen leerkrachten, waarbij vertrouwen in kinderen de basis vormt voor verdere ontwikkeling.  Met 61 leerlingen zijn we een kleine school met doorgaans vier groepen. Deze kleinschaligheid zorgt voor korte lijnen en grote betrokkenheid  tussen kind, school en ouders.

Ons ruime, groene schoolterrein, past uitstekend bij de uitstraling van een plattelandsgemeente. 

In ons schoolgebouw wordt door Kinderopvang KAKA kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) aangeboden voor kinderen van 0-12 jaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Alle kinderen in beeld
  • Kanjerschool
  • Fijne sfeer
  • Betrokken leerkrachten
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Kievitshoek telt 60 leerlingen aan het begin van het schooljaar 2021-2022. Na een aantal jaren van daling van het aantal leerlingen is de verwachting dat vanaf dit schooljaar stabilisatie zal plaatsvinden. De school werkt met vier combinatiegroepen, te weten groep 1/2, 3/4, 5/6 en groep 7/8. Wat betreft het opleidingsniveau van ouders op De Kievitshoek is de leerlingpopulatie een representatieve vertegenwoordiging van de maatschappij. Het werkgebied van de ouders is zeer divers. De meeste leerlingen wonen in Wilhelminaoord of in de directe omgeving. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven