St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs

I.G.J. van den Boschstraat 2H 4475 AL Wilhelminadorp

  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school meet in ieder geval elke twee jaar de tevredenheid onder leerlingen. Dit gebeurt in de groepen 5 t/m 8. We gebruiken hiervoor de lijsten van Q-school.
De resultaten van de meting in februari 2021 zijn positief!

Op basis van deze resultaten blijven we onze werkwijze op de huidige manier voortzetten. We zullen wat extra aandacht steken in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en met name de omgang met elkaar. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2021 is er een tevredenheidsonderzoek onder de ouders/verzorgers afgenomen. Uit de resultaten kwam naar voren dat de ouders positief zijn over de school!

Met name de open opmerkingen onderaan de enquêtes zijn besproken binnen het team, de MR en de klankbordgroep. De meeste opmerkingen behoeven geen actie. Wel zal een nog betere communicatie richting leerlingen en ouders op onze actielijst worden meegenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven