Openbare academische basisschool voor daltononderwijs

Groen van Prinstererlaan 24 9648 AJ Wildervank

  • Aanblik van de zuidkant van de school
  • Aanblik van de noordkant van de school, met de voetjes in het water
  • De school beschikt over een eigen bibliotheek, D'Bos (de bieb op school)
  • In 2022 is een nieuw speeltoestel gerealiseerd op het schoolplein.
  • Zoals deze foto toont is de school grotendeels omringd door water.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van odab Westerschool.

odab Westerschool is een openbare, academische basisschool voor daltononderwijs en is gelegen in Wildervank.

odab Westerschool maakt deel uit van Scholengroep OPRON, een stichting waar 16 scholen voor openbaar onderwijs onder vallen in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam.

Deze site geeft u onder meer inzicht in leerlingenaantallen, resultaten en bedrijfsvoering.

Om een goed en compleet beeld van onze school te krijgen, wordt u van harte uitgenodigd op onze school. In een persoonlijk gesprek met de directeur van de school kunt u het gevoel beleven dat onze school kenmerkt. Een school waar in rust wordt gewerkt door kinderen en leerkrachten, waar oog is voor elk individueel kind en de kernwaarden van dalton duidelijk zichtbaar zijn in de school.

Voor een kennismaking kunt u contact opnemen met de directeur van de school, de heer Han-Rogier de Vrij, 0598 - 416132

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid/Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

odab Westerschool is het schooljaar 2023-2024 gestart met 238 leerlingen. De leerlingen zijn in de ochtend verdeeld over 12 groepen, waaronder drie kleutergroepen. In de middag is er door uitvoering van unit-onderwijs een wisselend aantal groepen.

De leerlingen komen met name uit Wildervank en Veendam.
odab Westerschool is een openbare academische daltonschool, die goed staat aangeschreven

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven