Openbare academische basisschool voor daltononderwijs

Groen van Prinstererlaan 24 9648 AJ Wildervank

  • Aanblik van de zuidkant van de school
  • Aanblik van de noordkant van de school, met de voetjes in het water
  • Schoolfoto van Openbare academische basisschool voor daltononderwijs
  • De school beschikt over een eigen bibliotheek, D'Bos (de bieb op school)
  • Elke tweede zaterdag van de maand haalt odab Westerschool met veel vrijwilligers het oud papier op in de wijken rondom de school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van odab Westerschool.

odab Westerschool is een openbare, academische basisschool voor daltononderwijs en is gelegen in Wildervank.

odab Westerschool maakt deel uit van Scholengroep OPRON, een stichting waar 17 scholen voor openbaar onderwijs onder vallen in de gemeenten Menterwolde, Stadskanaal en Veendam.

Deze site geeft u onder meer inzicht in leerlingenaantallen, resultaten en bedrijfsvoering.

Om een goed en compleet beeld van onze school te krijgen, wordt u van harte uitgenodigd op onze school. In een persoonlijk gesprek met de directeur van de school kunt u het gevoel beleven dat onze school kenmerkt. Een school waar in rust wordt gewerkt door kinderen en leerkrachten, waar oog is voor elk individueel kind en de kernwaarden van dalton duidelijk zichtbaar zijn in de school.

Voor een kennismaking kunt u contact opnemen met de directeur van de school, de heer Han-Rogier de Vrij, 0598 - 416132

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid/Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

odab Westerschool kent op de teldatum van 1 oktober 2021 257 leerlingen. Dat is een afname van ruim 9% in vergelijking met het aantal leerlingen op 1 oktober 2020. De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen, waaronder twee kleutergroepen. In het begin van 2021 wordt een derde kleutergroep gestart.

De leerlingen komen met name uit Wildervank en Veendam. odab Westerschool is een openbare academische daltonschool, die goed staat aangeschreven

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven