Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

Wethouder Lindersstraat 81 5455 GK Wilbertoord

Schoolfoto van Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Elke twee jaar nemen we de tevredenheidsvragenlijst van WMK af bij onze leerlingen van unit 2. Wij zijn van mening dat de meningen van onze leerlingen van grote meerwaarde zijn.

In deze vragenlijsten kunnen de leerlingen kun bevindingen (en ook wensen) t.a.v. het onderwijs op basisschool De Klimop kenbaar maken.

Het team van De Klimop bekijkt alle items en bepaalt aan de hand van de gegevens welke aandachtspunten er voor het komend schooljaar liggen.  In het bovenstaande document zijn de conclusies en aandachtspunten opgenomen.

In een bijlage in Scholen op de kaart, hoofdstuk Waardering- Leerlingtevredenheid , kunt u de uitslag lezen van de vragenlijst sociale veiligheid. Deze vragenlijst is onder de leerlingen van onze school in maart 2021 afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke twee jaar nemen we de oudertevredenheidsvragenlijst van WMK af. Alle ouders krijgen een digitale vragenlijst toegestuurd. Daarin kunnen zij kun bevindingen (en ook wensen) t.a.v. het onderwijs op basisschool De Klimop kenbaar maken.

Het team van De Klimop bekijkt alle items en bepaalt aan de hand van de gegevens welke aandachtspunten er voor het komend schooljaar liggen.

Ook dit schooljaar is de vragenlijst onder ouders afgenomen. 86 % van de ouders heeft deelgenomen. Dat is een goede score om conclusies uit te mogen trekken.  In het bovenstaande document zijn de conclusies en aandachtspunten opgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven