Skoalle de Sinnewizer

Welfingstrjitte 5 9241 GM Wijnjewoude

Schoolfoto van Skoalle de Sinnewizer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen op It Twaspan zijn heel tevreden over het onderwijs op It Twaspan en voelen zich er fijn. Het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen vallen positief op in hun beoordeling.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven